Mali x ROUGE ARTIST SHINE ON限定套裝

$505.00 $615.00

此產品己售馨。

如欲收到補貨通知,請填寫以下表格。

Mali 限定鏡光唇膏套裝,內容包括:
- ROUGE ARTIST SHINE ON 鏡光唇膏 #432
- 超高清無瑕蜜粉
- MIST & FIX水氧定妝噴霧15ML
- 超高清無瑕蜜粉餅0.8G
- 精美化妝鏡
(總值: HK$615)