ARTIST絲絨霧感唇釉

$185.00 

此選項己售馨。

如欲收到補貨通知,請填寫以下表格。

Artist Liquid Matte
Artist Liquid Matte
20小時持久妝效、不易暈染,ARTIST 絲絨霧感唇釉柔軟絲滑,色彩鮮明及啞緻,持久舒適觸感。

顧客評論

根據 1 個評論 填寫評論
Artist Liquid Matte
Artist Liquid Matte