ROUGE ARTIST霧光唇膏

$190.00 

此選項己售馨。

如欲收到補貨通知,請填寫以下表格。

ROUGE ARTIST
ROUGE ARTIST #406
ROUGE ARTIST #416
ROUGE ARTIST #408
ROUGE ARTIST #412
ROUGE ARTIST #420

啟發自完美的唇掃設計,能完美地畫上高度精準的精緻唇形。
超乎想像的獨特霧光妝感及高顯色調,打造具個人風格的絕美唇色。

ROUGE ARTIST
ROUGE ARTIST #406
ROUGE ARTIST #416
ROUGE ARTIST #408
ROUGE ARTIST #412
ROUGE ARTIST #420